> - - > - 2018 - Topakat

- 2018 - Topakat Topakat , , , , , , , , ,


New topics in - 2018 - Topakat

, , 2017

, , 2018 , , 2018

 
LinkBack
  1
!    !
, , 2017

2017 , , , , , , ,

, , 2018

, , 2018


,

  2017 do.php?img=6844*'$(238,147,204)][ .. $(204,182,106) $(238,147,204) ][ ][ $(204,182,106) !!!!!! ][


$(255,128,128)$(128,000,064)$(255,128,128) ღ ● ‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ ღ ●


$49ღ $(255,028,141) $49 $(255,028,141)ܷ$49 $(255,028,141) ܷ$49 $(255,028,141) $49ღ$0


$(012,203,224)●ҳ̸Ҳ̸ҳ● .. $(220,082,148)ςяάžү $(143,214,065)äßσт $(220,082,148)чό $(012,203,224).. ●ҳ̸Ҳ̸ҳ●$0


$46 ღ$1 $46߷$1 $46ღ


$(137,197,197)ღ $1 ▫ $(115,185,185) $1▫ $1 $(137,197,197)ღ$0


$(106,181,255)₪$(236,000,000)++$(106 ,181, 255) [$(236,000,000) ]$(106,181,255)$(236,000,000)++� �₪


ღ$5![ .$10 $5 ]


$(255,000,128).. ஜ$1 $(255,000,128)ஜ ..


$(114,165,226)+! .. +


$(222,103,181)-- --[ღ ღ+-- --[


$(255,000,128) ,, ,,


$(255,185,220) ҳ̸Ҳ̸ҳ $54$(255,185,220) $54 ѷ$(255,185,220) $54ȷ$(255,185,220) ҳ̸Ҳ̸ҳ,

  2017 do.php?img=6845$4 ҳ̸Ҳ̸ҳ $1 $4 $1 $4$4 ҳ̸Ҳ̸ҳ
*$#999999][ ܷ$#CB6B9B 0$#FC409D0 ܷ$#D1669B $#9B9699][0


*$(128,000,000) .. || ޷$34 || ..


$19 ȷ$19


$25..[ .. $$(255,108,182) $$25... $$(255,108,182) $ $25]..$0


$37???? $36* * $37 ????

$(255,000,000) Ƿ$(120,211,241) ?foOofoOo?$(255,000,000) Ƿ0


.. ..

$37


$(255,128,192) ? ... No0oNo0o ... ?


..


$(255,055,155) ? $(251,102,002)C $$(255,055,155)U $(251,102,002)T $(255,055,155)E $(251,102,002) ? 0$(255,055,155)


,

  2017 do.php?img=6846


#$64 ..

0$38¡$26? $26?$38?$20?-$38L$26þ $26?$38¡$20$38¡$26?$ 0

#$4?$1*3LeeHuM*$1$7?$1*9aBrN*� �$1$8? $1 *wL*$1$9?$1*9aBeR*$11?$1*6aWaL *$1$6?( U )$0


| $1 $4 $1 $4 $1 $4 |0


#$4?$3?$1?$0$4 Ƿ$3


#$1?$(255,000,128)?$1 ... $(255,000,128)


$59#~! El7B MySKiN$45#QloB O M7Ni ~$56#~ L7B $46#aSm 36eFH $51#TSKiN RoOo7 !~0


$(196,000,000) .. .. .. .. . .. 0


#*#*#$#fc319a?||$#fdd032?$#fc319a| |?$ #28c 5f9 ?ɷ$#baf728_? $#fc319a?||$#f9e931?$#fc319a||?$0*


$47|||$47$11|||$11$9|||$9$#FF3399� � ..$#FF3399$47|||$47$11|||$11$9|||� �$9 $1


$00$,2$11~~~~


$36


$(255,128,000)$(255,053,154) $(255,053,154)$(255,128,000)$1


$#FF1515![ $#D40D3F ܷ$#AA0569 $#9C0377$#AF0664 ÷$#C60A4Dܷ$#D90E3A $#F01223]!0,

  2017 do.php?img=6847


$48 ??$39 ?? 0


You always Be mine `..?


~( .. .. .. .. )~$1 # .. ..Make$7 Your$10 Life$4 Full$29 Of $34C$38o$33 l$4 o$6r$38


.. .. ..


$47||$47$11||$11$9||$9$#FF3399 .. $#FF3399$47||$47$11||$11$9||$9 $1


$47|||$47$11|||$11$9|||$9$#FF3399� � ..$#FF3399$47|||$47$11|||$11$9|| |$9 $1


$54| B | i | d | w | i | a | n |$ .. $36| S | t | y | L | e | $0


$35 --... $(255,128,192) ... $35 --...0/ .. "" .. () " "/


...][][ ][][...


?? ??


$47.$(046,196,252) $47.


$(255,164,255)? $(249,000,249) $(255,164,255) $(249,000,249) $(255,164,255)Ƿ$(249,000,249)?


$#808080? ӷ$#c280a1 $#f880bc.. $#b5809a $#94808a ?0


,

  2017 do.php?img=6848


:: .. ::'$4


$(255,055,155)| .. !! |


...!!


$1x ѷ$ $4$ $1ط$ $4x$0


#$25?||$(255,128,192)å?7?? å????å?$25 ||?#$(255,128,192) ? ?


$14[ ..j?s? ???? ??? ... ??? ???? s???? .. ????s ?? .. $19???s ?????? .. ]


[a=#FFFFC1]$#FDBBE9?][$#FDBBE9$#A0CE9F() () "" ȷ$#A0CE9F$#FDBBE9][?$#FDBBE9 $1[/a]


$(255,000,128)[??N]$19[??o]$(255,000,128)[??0]$19[??o]$(255,000,128)[??N]$19[??o]$(255,000,128)[0]$19[??o]


#$14[ ]$19? .. M!ss MoOonY .. ?$14[ ]


ll$1 $ $4 ߷$ $1$ $4 ߷$0
Il


[a=#FFFFC1]$#FDBBE9?][$#FDBBE9$#A0CE9F .. $#A0CE9F$#FDBBE9][?$#FDBBE9 $1[/a]


#*$(255,128,192)--... P!nK doNut EateR --...


*$#baf728 || $(255,000,128) .. .. *$#baf728||


#$57|$1$14$4Love $14is like war, $57Easy $14To Start,$57Difficult To End, And, Impossible To Forget$14 $57|$57


,

  2017 do.php?img=6849


#*#*#$#fc319a\\||$#fdd032 $#fc319a||\\


#*#*#$#fc319a\\||$#fdd032 $#fc319a||\\*


#$(255,128,192) x~#$(255,000,000) ܾ޶ܾ
#$(255,128,192)~x

$(012,203,224)●ҳ̸Ҳ̸ҳ● .. $(220,082,148)ςяάžү $(143,214,065)äßσт $(220,082,148)чό $(012,203,224).. ●ҳ̸Ҳ̸ҳ●$0


$46 ღ$1 $46߷$1 $46ღ

#$59 ??$1 $59 $1 $59 $1 $59ڷ$1 $59??

#$#065BB9,1|$1,#065BB9\$#065BB9,#07B1E2/$#07B1E2,#83D3FA|$#83D3FA,0|$0,15\$15,14/$14,1|$0 27??????$14,1|$0,0


*#$4?!|[ $1 $25 $1 $27,.,$1 $27 $1 $25 $4]|!?0


# $1 $4 $1 $4 :# $12$(575,650,220) ???????? ????????$11*#'--$#48B6DA-:$#916DB6:! $#FF0080Fdaitney $#DA2492!$#B648A4:$#916DB6:$#6D91C8-$#48B6DA-$#24DAEC- $#FF0080


,

  2017 do.php?img=6850


[?]|i?.. .. .. ..?i|[?]:

'<<???????? ???$4 ??? $4??????? ****


# $1$4 (?????) (?????)


# $1 ....

# $1]|[$4$1 $4 $1 $4 $1 $4]|[


# $(021,120,240) ...


# $(021,120,240) ~:: ::~ :

$1]$$(255,000,128)$$1[$$(255,000,128)  2017 new_1427197937_573.g  2017 new_1427197937_573.g$$1]$$(255,000,128)$$1[$,

  2017 do.php?img=6851


$7][$5 $7 $5 $7... $5 ܷ$7ܷ$5 $7][# $1 .. ...

$48~_~ ? (L) ?~_~0


$4 .. 0


$(183,000,091)| ... ... ... |0

#$,16 $,17 $,26 $,35 $,44 $,53 $0 $,44 $,35 $,26 $,17 $,16


$29

'$7!::*#$55? $4ܷ$55 $4 $7 $55 ? *$7::!

$4 .. 0

$19?Ƿ$(183,226,118) ?$(086,207,248) ?$19 ?$(183,226,118) ?ɷ$(086,207,248) ?Ƿ$19 ??


$5 ..$7 ..$5 ..$7

$27? ???? ??i?? ? ??? $27

# $1 ?? ? $1 $4 $1 $25$ ? ?? :

#*#*#$#FC319A?||$#FDD032?$#FC319A| |?$ #28C 5F9 ?ǰ 핰ǰ? $#FC319A?||$#F9E931?$#FC319A|


2018 ,

  2017 do.php?img=6852


# $1 $4 $1 $4 :


- #$1? ?$46?m$1?$464$1E$46V$1R ? $4 { }


!!#*$46][X. $1,, $46ͷ$1 ,, $46 $1$46.X][ {  2017 new_1427197938_346.g}

# -[ M$(255,000,128)?$19ss $14C$28?$10??$19?$(255,000,128)?$1 -[ TamTo?omzZ $14`..?$1

#$,(255,062,158)$(255,164,209)?Give ME?$,(255,164,209)$(255,062,158)?Your Heart?$,(255,062,158)
2012 , 2012 , 2012

#$0,8|$7,8|$8,7|$4,7|$7,4|$5,4|$4, 5|$ 1,5| $$8,1l|l ???L? l|l$5,1|$1,5|$4,5|$5,4|$7,4|$4,7|� �$8,7 |$7 ,8|$0,0


#*$1? M ? ? ?$(000,100,100)* ===> Real Ey$(000,159,159)ez Realize R$(000,215,215)eal Liez !!!0

$(255,111,183)????7????????$(255,155,205)

$4?!|[ $1 $4!! $1 $4 $25.. $1 $4 $1 $4]|!?

#$1?$$38$$25? $$1$1M??$e???$25 ?$$38$$1?$0$1 $38$1$38$1 ...#*#*$#FC319A?||$#FDD032?$#FC319A||?� �$#2 8C5F 9 #**#$#FC319A?||$#FDD032?$#FC319A||?

#$#BB005E,1$1,#BB005E$#BB005E,#FF0080 $ #FF0 080,#FF77BB$#FF77BB,0$0,15$15,14 $14,1$0? ??????$14$15,14$0,0

$18 $19 $20 $21 $22 $23 $24 $

, 2018

  2017 do.php?img=6853


(U)#$(255,098,176)?????..a7lam_alsnn..???? ? $ 25 ߷0(U)

#$4 ??$1 $4 $1 $4?? { }

!!#$7 '?' $1 $7.:.$1 " " $7.:. $1 $7'?

? ? ?__? ?__? ?__? ?__? ?__? ?__? ? ?

$29,1 $(255,000,128)( ) $(255,128,192)(!!) $47() $(255,085,255)(!!) $(179,000,089)( ) ?$0,0

#$5 ܡܐ

0$0$,1$47:::=+=::: ... :::=+=:::

*'$3 .. $7 $3.. .. $7 0

*'#$19.l$4ll$5l.$1 $5.l$4ll$19l .$0

*$(255,000,128)#?$9$(255,000,128)?$7 ???? ?7??? ???7??? $6׫(L) $7??3??? ????? 7??O? $9?$(255,000,128)$9?$0

*#$(255,047,151)?$8?$11?$(255,047,151) ? ?? (( ))???$11?$8?$(255,047,151)?

&$(250,136,133) ][ , ][

$4 $15 $4 $15 $4 $15 $4 $19$4 $15

$4 ~**~ || H H .. H H|| ~**~

$36 $3 ?$34 $36 $3 $34 $36 $3 $34 $36 $3 ?$34

$2X X$12 $30 $21 !

$26 ????? $1 $26 $1 $26 ?????

$19l| F???M |l $(255,000,126)x~ .. .. ~x

$16$,1 Ƿ$4 A

$13~*(*$12 $11 $10 $9 $8 $7Ѱ$16*)*~

$10??? $7 .. ..! $11$10 ???

$#$4$1[$4$25 $4 $25 $4 $25 $4[$7 $4] $25 $4 $25 $4 $25$4$1]$40

$,53$0?????[ $4 "" " "$0 ]????? 0

$,1$9?? $(255,000,128) $9 ??$(255,000,128) $9?? ()

$,1 $9???![$ $(255,000,128) ˷$ $9 ]!??? $0


$(255,154,053) $(100,203,221) $(255,154,053)

$(255,000,128)| $(255,000,128) $1 ..() $(255,000,128) $(255,000,128)|

$(133,218,250) | $0$,(133,218,250) 5rOofY $,0$(133,218,250) | $0

$(255,000,128) ?ǰ $(123,196,015) . wEel 7ly $(255,000,128)ǰ?

#$6?$$13$$25?$ $6 ߷$ $13$ $6 $$25?$$13$$6?
$0

#$4 .. ..

$(000,255,000) $$(255,000,128) $(000,255,000) Ƿ$(255,000,128) $(000,255,000)
#$4 ??$1 $4$1 $4Ƿ$4??

#$19.?l$4l?l$5l?.$1 its all about us $5.?l$4l?l$19l?.$0

#$19.?$37l$19?$37l$19?.$25 ߷$19. #$19.?$37l$19?$37l$19?.$25 $19.

#$1? *$27ܷ* *$7*$1 *ܷ* $7** *ܷ$27* ** ! $1?0

#$1?$$38$$25? $$1 $ $38߷$ $1 $$25 ?$$38$$1?$0

#$1..? $4 .. .$1.?..

#$(255,000,128) $(179,000,089)$(255,000,128) $(179,000,089) $(255,000,128)0

#$(255,000,128)![ $7ܷ$(255,000,128)[]$7 $(255,000,128)]!

#???![~* .. *~ ]!???

#$27.??$28l??$29l$30l??$31l$32l??$ 33l? ?.$ 28$33.??$32l??$31l$3 0l??$29l$2 8l? ?$27l??.$0


#*'*#*#$#FC319A||$#FDD032$#FC3 19A|| $#28 C5F9 $#BAF728 $#FC319A||$#F9E931$#FC319A||

#$1...Ga$4lb $1 5aj$4oOl... $1

??(?????)??? ... ... ... ... .... .. : ??(?????)???

? $34$53 $34 $53 Ƿ$34 $53 ?


$37 $12 $37 $12

*'#$19.l$4ll$5l.. .. .$5.l$4ll$19l.$0

*$(000,128,255)o.O .. $(255,000,128) $(000,128,255)o.O

*#$(255,047,151)?$8?$11?$(255,047,151) ? ?? (( ))???$11?$8?$(255,047,151)?
, ,

, ,

,

  2017 do.php?img=6854
.. ^ ^... ...

..


.......
..

,_,
,_,

... (
) ... ... ...
...

ღ .. ..
.. .... ღ

, ....


ღ♥ஐ
ღ♥ஐ

... ****

.. () ..


.. ..
..!!!

... ... !!!

...

... . ..
...

...

...♥ღ 14 ..!
ღ♥ღ

][!][ ..
.. ! .. ][!][

ღ♥ღ !! ,,
!! ღ♥ღ

ღ*: ღ*:

..

ღ .. .. ..

::()
..( .. )

ღ.:.>[ ]<.:: ღ

εз εз

εз ... εз

.. ***

..(( )
....

乂♥ ♥乂

+_ *** _+
*** _+

....

.. .. .. ..
(( ))..

.. ..
..

..

,

  2017 do.php?img=6855
[a=#000000] [/a][a=#D5006A] [/a] [c=#000000] [/c] [c=#C10061][/c]

[c=#000000] () [[/c] [c=#FFFFFF][a=#D5006A][/a][/c] [c=#000000]] [/c] [c=#C10061] [/c]

[c=#808080] [/c][c=#800000] " "[/c] [c=#808080] [/c] [c=#800000][/c]

[c=#800000] [/c][c=#808080] [[/c] [c=#800000][/c][c=#808080] ] ~[/c] [c=#800000] ![/c]

[c=#000080]{[/c] [c=#FFFFFF][a=#848442][/a][/c] [c=#000080]..[/c]--

[c=#808000][/c][c=#000080] >[/c][c=#FFFFFF][a=#808000] [/a][/c] [c=#000080]< ..[/c]
[c=#800000] [/c][c=#D5006A]()[/c][c=#800000][/c] [c=#FFFFFF][a=#00CACA] [/a][/c] [c=#D20069] ..~[/c]

[c=#800000] "[/c] [c=#C40062] [/c][c=#800000] " / [/c][c=#00B3B3] [/c] [c=#FFFFFF][a=#D20069] [/a][/c]


[a=#800000].[/a][a=#FF8000].[/a][a=#FFFF00].[/a] [c=#710071]{ }[/c] [c=#FF8000] () [/c][c=#800000] ..~[/c]

[c=#800000] {[/c] [c=#FF8000] [/c] [c=#710071]} [/c] [a=#FFFF00].[/a][a=#FF8000].[/a][a=#800000].[/a]

[a=#EA0075].[/a][a=#FF925E].[/a][a=#007D7D].[/a][c=#EA0075] [/c][c=#008080][ [a=#FF925E][/a] ] ..~[/c]

[c=#008080] [a=#FF925E][/a] / [/c][c=#EA0075] >> [/c] [a=#008080].[/a][a=#FF925E].[/a][a=#EA0075].[/a]
[a=#606060] [/a] [a=#FF5E5E] [/a][c=#606060] [/c][c=#FF0000]..~[/c]

[c=#606060] l..[/c] [c=#000000][a=#FF5E5E] [/a][/c] [c=#606060]..l [/c][c=#FF0000] ..!![/c]

[c=#FF0080] [/c] [c=#0000DF] [/c][c=#FF0080] " "[/c]

[c=#0000DF] [/c][c=#FF0080][ ][/c] [c=#0000DF] [/c] [c=#FF0080] [/c]

[c=#808080] [/c][c=#006C00]> [ [a=#C0C0C0][/a] ][/c][c=#808080] <[/c] [c=#006C00] [/c]

[c=#808080][/c][c=#006C00][ [a=#C0C0C0][/a] ][/c][c=#808080] [/c] [c=#006C00]> <..[/c]


,

  2017 do.php?img=6856


[c=14]ۑ " [c=1] [/c=14] " . . [c=1] [/c] ,[/c]


[c=14] ([c=6]͑ [/c=15] ) ![/c]


[c=#5D5D5D] [c=1] [/c] [c=1] .. [/c] [c=1] [/c]..[c=1]![/c][/c][c=14] [c=19] ͐[/c] ( [c=19][/c] ) [/c][c=#0C0] [c=#FF80C0] [/c] [c=#FF80C0][/c] [c=#FF80C0][/c] ! [/c]


[c=1] ~[ [c=61][/c] [c=61][/c] ..(L).. [c=61][/c] ![/c]


[c=14] [c=49] ..[/c] [c=49] [/c] ](L) ~[/c]


[c=4] [/c=15] ~


[c=1] , [[c=15] [/c] ] ![/c]


[c=1]А [[c=#0148] , ڐ[/c] ] ݐ Ȑ ! [/c]


[c=49] [c=55]ڑ[/c] [c=55] [/c] - [c=55][/c] [/c]


[c=14][c=49] ѐ[/c] ([c=#FF80C0] [/c]) ~ ?[c=49] ѐ [/c][c=#FF80C0]|[/c] [c=#FF80C0]|[/c] .. [ ][/c][c=1] ~' . ʐ ' [c=0][a=14] [/a] -[/c],(F)|[/c]


[c=14] , [c=#BDB988] [/c] [c=#BDB988] [/c][/c]


[c=14] " [c=19]ڑ[/c] " [c=19] . . . [/c] | ![/c]


[c=1] ! ! ( [c=#FF8040][/c] ) [/c]
[c=1] Ð ([c=#FF8040] [/c] ) [c=#FF8040]" [c=1][/c] "[/c][/c]


[c=5]" [c=49][/c] " [c=49] ?[/c] =)[/c]


"[c=58][/c] " ..(W) ..


[c=55] ϐ [c=28] [/c] ([c=28] ʐ[/c] ) ![/c][c=1]А [a=10][c=0] [/c][/a] [c=10][/c] ݐ[/c]
[c=1] " [c=1][/c] " [c=10] [/c][/c]


[c=1]  [c=10][/c] [c=10]. . . [/c]| [c=10] [c=1][/c] [/c][/c]


[c=1] ! .. . [c=14][/c] [ ] | [c=14][/c] ~[/c]


[c=67] | [c=30],[/c] ѐ [c=14] [/c] [c=30][/c] .. ! [/c]


[c=1] [c=#FF80C0] [/c] .. ѐ[c=#FF80C0] [/c=15] [c=0][a=14] Α[/a=19][/c] [/c]!


[c=1] [c=49]|[/c] [c=49] [/c] ! [c=49] |[/c] [c=31] [/c]![/c]


[c=0]-[/c] [c=15][/c] [c=46]/[/c] [c=4][/c=15] [c=46]. . ![/c]


[c=14] [c=45].. [/c][[c=45] [/c] ][c=45] .. [/c] .. (L) ![/c]


,

  2017 do.php?img=6857
!! .. ..

#$18@=$19 !! $18=

@$19x$(255,128,191) $19" " $(255,128,191) " " $19x


#$1]|[$4 $1 ߷$4 $1 $4 $1 $4 $1 $4]|[#

#$(255,000,128)ஜ$36 $(255,000,128) $36 $(255,000,128)ஜ

$34 :: ..$(255,094,174) ..$34 $(255,091,174) ::0

● ●#$(255,000,128)。✿。$36 $(255,000,128) $36$(255,000,128)。✿。

$7$1˜`$7$4 $7$1$4 ڷ$7ݷ$1 ڷ$4 $7 $1߷$4 $7Ƿ$1$4!$4 $7$1$7 $1˜`$7

# $(255,000,128) ':: :$(032,183,255): ::

#$(255,153,204) ' :+: :+:

$(032,183,255)#@' ::. $(000,128,192) $(032,183,255) .::

#$(032,183,255)@ ... $(255,000,128) ..!!

$(255,000,128)#@ ::. .:: $(032,183,255):: ::

$4#' --][ $1 $4 $1 $4 $1 $4][--

$4 # ' ][ $1 $4" "$1 " " $4][

$(255,000,128) Dont cry for someone wont cry for you

$1# $(255,153,204)][ $(255,000,128) ѷ$(255,153,204) $(255,000,128) $(255,153,204)][

$(255,153,204)# ][ $(255,000,128) $(255,153,204)][

#$(255,000,128)@::. $(255,153,204) $(255,000,128) $(255,153,204) !! $(255,000,128).::$(255,000,128) ...

... Ϳ

#@'$62-=$55| |[[ $46 $(255,147,147)[.. .. ]$46 '' '' $55| |]] $62-=

$(255,153,204)#@:: ::

#@$(032,183,255)::. $7 $(032,183,255) !! .::


#@'$62-=$55| |[[ $46 $(255,147,147) $46 '' ''$55| |]] $62 -=

$4#@:+:$1 !!! $4:+:

$4 :+: .. .. :+:

$4 :+: (( .. ** 쿿!!** )) :+:

$4# @ --][ $1 $4 [ .. .. ] $1 " " $4][--

#$(067,117,235₪ $47 $13 ₪

#$(067,117,235)@₪ ₪

() ()

.. .. ..

$12#@][ $4 $12 ][

$17#@][ $(255,153,204) $17][ .. .. ][ $(255,153,204) " "$17 ][,

  2017 do.php?img=6858
$17#@' -- | | ][ $(255,153,204) $17][ .. .. ][ $(255,153,204) " !! "$17 ][ | | --
&Ntilde;&ouml;&Oslash;&ouml;&Ntilde;&auml;

# @$7 ׫ $17 I really can't $7 .. see me .. $17 without you $7

#$18@=$19 $18" " $19 " " $18=

#$8卐$4 ·$7 ..A.. $(255,000,128) Ϸ$50 $(006,174,255)$8卐0$44

#@$26ღ♥ღ$(255,128,192) ߷$26ღ♥ღ

#@$7 ||| ׷$(255,000,128) $7 |||

$#@$42●][$(000,128,255) $42][●

#$(255,153,204)@●ҳ ][$(238,147,204) !! $(255,153,204)][ ҳ●

$1#@׫ $(255,154,200) $1.. .. $(255,154,200) $1

$4[$1 $25 $4..!!.. $1 $25 $4..$1 $25 $4..!!.. $1 ̷$4]

$(255,055,155)xx $(255,145,200)()$(255,055,155) xx

#@'$62-=$55||[[$46 $(255,147,147) [....] $46 "".. $55]]||$62=-0

$(255,091,173).[.. .. ]:

$19 ~ $6 I Love Me $19 ~ $6 I Miss Me $19 ~ $0


,

  2017 do.php?img=6859


[c=4][/c] [c=63][/c] [c=14] [/c][c=4][/c] [c=63][/c]

  2017 new_1428742963_974.j

[c=14] [a=#408080][c=0][/c][/a] [a=14][c=0][/c][/a]*[/c]

  2017 new_1428742964_907.j

$14●$20● $20 $14 $20 $14 $20 $20●$14●

  2017 new_1428742964_359.j

[c=#800000] [/c][c=#C0C0C0]//[/c][c=#FF8080] [/c][c=#FF0000][/c]


  2017 new_1428742964_704.j

[c=#8080FF][/c] [c=28][/c] [c=55][/c] [c=19][/c] [c=30][/c] [c=31][/c] [c=28] [/c][c=15]//[/c]:$


  2017 new_1428742965_362.j

[c=1][/c] [c=13] [/c][c=1][/c][c=13]..[/c] [c=1] [/c][c=13][/c] [c=1][/c][c=13]..[/c]


  2017 new_1428742965_488.j

[c=10]|[[/c][c=1] [/c] [c=10][/c] [c=1] [/c] [c=10][/c] [c=1][/c][c=10]]|[/c]


  2017 new_1428742965_302.j

[c=1] [/c] [c=8][/c] [c=1][/c] [c=8][/c] [c=1] [/c] [c=8][/c]


  2017 new_1428742966_981.j

[c=1] [/c][c=#FF0080]|[[/c][c=1][/c][c=#FF0080]]|[/c]


,

  2017 do.php?img=6860$13●$14ו$13● $14 ܕ$13() $17 $14 $13 $14 $13●$14ו$13●


  2017 new_1428742966_196.j

[a=15][c=1] [/c][a=14][c=8]●[/c][/a][c=13][a=31]MSN[/a][/c][a=14][c=8]●[/c][/a] [c=1] [/c][/a]


  2017 new_1428742966_402.j

$1[ $0[a=1][c=0] ڪ[/c][/a] $1 $0[a=46][c=0][/c][/a] $1]

  2017 new_1428742967_779.j

[c=4] [/c][c=15][/c] [c=9] [/c][c=13][/c] [c=1] [/c][c=8]// [/c][c=28] [/c][c=41][/c]


  2017 new_1428742967_135.j

[c=1] [/c] [c=8]//[/c][c=1] [/c][c=1] [/c] [a=8][/a]


  2017 new_1428742967_272.j

[c=1]●[/c][c=47]●[/c][a=1][c=47][/c][/a][c=1]●[/c][c=47]●[/c] [c=1] [/c][c=47][/c][c=47][/c]


  2017 new_1428742968_123.j

[c=2][/c][c=8][/c] [a=2][c=8][/c][/a] [c=2][/c][c=8][/c] [c=2] [/c]


,

  2017 do.php?img=6861


[c=#400000]ۋ [c=28]ڪ[/c] [c=#804040],[/c] ۋ [c=28][/c][c=#804040] ..![/c][/c]
**
[c=14][c=1] [/c].. ! / ʐ ! [c=#B40C36]-->[/c] [c=#804040]ǐ[/c] ! [/c]
**
[c=1] ڪ ۋ ڪ[c=#4B4B4B] .![/c] ۋ ڪ [c=14][/c] ![/c]
**
[c=#4B4B4B] [c=#E60B31][/c] | [c=1][/c] [/c]
**
[c=#8D455F] [ [c=14] [/c]] [c=1][/c][/c]
**
[c=1] [c=#8D455F] [/c].. [c=1] [/c] ..[/c]
**
[c=#804040] [c=1].. [/c] [c=1]][[/c] [c=1]][[/c] ..![/c]
**
[c=#004080] .. [c=1][/c] [c=#4B4B4B] [/c] [c=14] [/c] [c=#D7D7D7] [/c]..![/c]
**
[c=1] [c=#8D455F][/c] .. [c=#8D455F]][[/c] [c=#8D455F]][[/c] ..[/c]
**
[c=1] [c=#804040] [/c][c=#804040] ,[/c] [c=#804040]ܐ[/c] [/c]
**
[c=#4B4B4B] ( [c=#815441]Ӑ [/c] ) [c=14] [/c][c=#D7D7D7][/c] [c=#815441]ސ[/c] . .[/c]
**
[c=#808080] [ [c=1] [/c]] [c=#4B4B4B]....[/c=#E60B31] [c=#E60B31]![/c][/c]
**
[c=#4B4B4B] " [c=#8D455F] [/c] " : [c=#8D455F] [/c] ! [/c]
**
[c=14] ۋ ۋ ڪ [c=1]|[a=14] [/a] [a=14] [/a]|[/c] .. [/c]
**
[c=#4B4B4B] / [c=15][/c] [c=#815441]( [c=1][/c] ) ..! [/c][/c]
**
[c=1].. [c=14] [/c]] [c=#804040] [/c][/c]
**
[c=#8D455F] [c=#4B4B4B][/c][c=#4B4B4B]..[/c] [c=#4B4B4B][/c] ~[/c]
**
[c=1] [c=#4B4B4B]|[/c][c=0][a=#8D455F][/a][/c][c=#4B4B4B]|[/c] [c=#4B4B4B].![/c][/c]
**
[c=14] [c=#B40C36],! ..[/c] ( [c=#815441] [/c])[/c]
**
[c=#804040] [c=0][a=#4B4B4B][/a][/c] [c=#4B4B4B] ~[/c][/c],

  2017 do.php?img=6862[a=#000000] [/a][a=#D5006A] [/a] [c=#000000] [/c] [c=#C10061][/c]

[c=#000000] () [[/c] [c=#FFFFFF][a=#D5006A][/a][/c] [c=#000000]] [/c] [c=#C10061] [/c]

[c=#808080] [/c][c=#800000] " "[/c] [c=#808080] [/c] [c=#800000][/c]

[c=#800000] [/c][c=#808080] [[/c] [c=#800000][/c][c=#808080] ] ~[/c] [c=#800000] ![/c]

[c=#000080]{[/c] [c=#FFFFFF][a=#848442][/a][/c] [c=#000080]..[/c]--

[c=#808000][/c][c=#000080] >[/c][c=#FFFFFF][a=#808000] [/a][/c] [c=#000080]< ..[/c]
[c=#800000] [/c][c=#D5006A]()[/c][c=#800000][/c] [c=#FFFFFF][a=#00CACA] [/a][/c] [c=#D20069] ..~[/c]

[c=#800000] "[/c] [c=#C40062] [/c][c=#800000] " / [/c][c=#00B3B3] [/c] [c=#FFFFFF][a=#D20069] [/a][/c]


[a=#800000].[/a][a=#FF8000].[/a][a=#FFFF00].[/a] [c=#710071]{ }[/c] [c=#FF8000] () [/c][c=#800000] ..~[/c]

[c=#800000] {[/c] [c=#FF8000] [/c] [c=#710071]} [/c] [a=#FFFF00].[/a][a=#FF8000].[/a][a=#800000].[/a]

[a=#EA0075].[/a][a=#FF925E].[/a][a=#007D7D].[/a][c=#EA0075] [/c][c=#008080][ [a=#FF925E][/a] ] ..~[/c]

[c=#008080] [a=#FF925E][/a] / [/c][c=#EA0075] >> [/c] [a=#008080].[/a][a=#FF925E].[/a][a=#EA0075].[/a]
[a=#606060] [/a] [a=#FF5E5E] [/a][c=#606060] [/c][c=#FF0000]..~[/c]

[c=#606060] l..[/c] [c=#000000][a=#FF5E5E] [/a][/c] [c=#606060]..l [/c][c=#FF0000] ..!![/c]

[c=#FF0080] [/c] [c=#0000DF] [/c][c=#FF0080] " "[/c]

[c=#0000DF] [/c][c=#FF0080][ ][/c] [c=#0000DF] [/c] [c=#FF0080] [/c]

[c=#808080] [/c][c=#006C00]> [ [a=#C0C0C0][/a] ][/c][c=#808080] <[/c] [c=#006C00] [/c]

[c=#808080][/c][c=#006C00][ [a=#C0C0C0][/a] ][/c][c=#808080] [/c] [c=#006C00]> <..[/c],

  2017 do.php?img=6863
" " .. [] ..
.. ..! 2 ,. ..! ..!
. . . . ڪ ٺ . . ڪ
: , ! ڪ : ڪ , ڪ
{ .. ..!} .. .!

ڱ?..! ..! |
, , .
ۈڷ ڷ ۈڷ ۈڷ ڷڪ ڪڷ
טּ *..* !! טּ . !
ڷڷٰ ڷ ٰ |{ ٰ }| ٰڷ ٰڷ ۋ ڪ ڷ♥
" .. { } .. ,! ..{ ܐ
●● ●●
ڪ♥ {} !! ڪ ..
(..ڪ ].. "" .. [ .. )
ﯙ ڪטּ,, ڸ ﯛ ڸ ﯢ
: / ב ڪ ! ב {
[ ] .!
ڪ " " ٱ ﮗ ͑ !
! || ٱ |[ ]| .!
ڪ ! ..![ ] .. !
" ڪ .. ۈ {ڪ ......
?

* ﭑ ۆ ﭑ ﭑﭔ ٺ ﭑ

* ٱٺ

* :
(
{

*​​ ٵ..ٳ ʪ ٵ ʪ

*Ѫ . .

* /"ڪ" []!~<3

* / ( )

* [ ] ​ }~`

*​ۆ . . ♈̷̴
. ☇ ۆۆ |┋ ⌣̶

* [Ϫ] ﻶ Ϫ <3

* [ ̐ ] ..

*​​​​​​​​​.. { }

* ۆ .. / ڳ ♥

* (y)

* ﭑ ​ ۄ '''' ڻ ​ ڳ =')

*

*` ۉ ۉ ۉ ٱ

*

* ! |-̶̶◂

* ',

,

  2017 do.php?img=7911

/ .. /

[c=#A21E7A][a=#AB9549] [a=#A21E7A] [/a] [/a] [c=#AB9549]כ[/c] [c=#AB9549]כ[/c] ζ [/c]

[c=#A21E7A][a=#AB9549] [a=#A21E7A] [/a] [/a] [c=#AB9549]כ[/c] [c=#AB9549]כ[/c] ζ [/c]

[c=#AB9549]ۉ [c=#A21E7A]כ[/c] [c=#A21E7A]כ[/c] [a=#A21E7A] [a=#AB9549][c=#A21E7A] ζ [/c][/a] [/a][/c]

/////////////////

..

[c=#05BA84] [a=#EBD11D][a=#05BA84][c=#EBD11D] [/c][/a][/a][/c]

[c=#EBD11D][c=#05BA84][/c] [c=#05BA84]●[/c][/c]
/////////////////////////

ڵ ڵ טּ .. ڪڵ

[c=#8080FF] ڵ ڵ [a=1] טּ [/a] (S) [c=1]][[/c] ..[/c]
[c=1] [c=#8080FF]ڪڵ[/c] (^) [c=#8080FF]][[/c] ..[/c]
/////////////////////////
ۈξ ../ כ ۈ טּ ...!

ۈכ כ ۈכ ][ כ ][ טּ ..!
[c=#BF302D] [a=1][c=#B6B66B] ۈξ [/c][/a] ../ כ [c=1]ۈ[/c] טּ [c=1]...![/c][/c]

[c=#B6B66B]ۈכ [c=1]כ[/c] ۈכ ][[a=#BF302D][c=1] כ [/c][/a]][ טּ [c=1]..![/c][/c]
////////////////////////
[c=#B6B66B] טּ [a=#2E813D] [a=#B6B66B][c=#2E813D] ξ [/c][/a] [/a] ۉ ۆ ۆטּ טּ [c=#2E813D]ξ[/c] [/c]
/////////////////////////

כ ǐ ϐۉѪ .. ۉ Ðۉ ۉѪ

[c=1] כ ǐ [c=#CC1C09][a=#808080] ϐۉѪ [/a=#C0C0C0][/c] ~[c=#CC1C09]..[/c][/c]

[c=#808080]ۉ Ðۉ [c=#CC1C09]ۉѪ[/c] |[c=1]~..[/c][/c]


////////////////////////

๛ ڪۈטּ Ъ .. Ϫ ..

๛ ڪۈטּ】Ъ 【

[c=#808080] ๛ ڪۈטּ[c=#FF80C0]】[c=#808080][/c]Ъ [c=#808080][/c]【[/c][/c]


[c=#808080] ๛ ڪۈטּ [c=#FF80C0][[c=#808080][/c]Ъ [c=#808080][/c]][/c][/c]

[c=#FF80C0] [c=#808080]Ϫ[/c] ]|[/c]

///////////////////////
כ ][εїз

[a=#E65322] [/a][c=#808080] [c=#E65322][/c] [c=#E65322][/c] כ ][[c=#E65322]εїз[/c][/c]

,

,

  2017 do.php?img=7912


" " ...... ... . . =(
^
^
ʘ.. / .. !
^
^
. . !

^
^
!
^
^
ʐ Ȑ : / ~
^
^
.. " ϡ : Ȑ . .
^
^
ۆ ٱ ۆ [ ۅۆۆ ] ~
^
^
" " ! =$ ! , "
^
^
! : (
^
^
! ... . ! . . .
^
^
ۆ ۆﮬ : ( ﭑﻧۆ ) / ۆﮬ " ۆ ۆ ۆ  2017 new_1427201069_264.g <3
^
^
: ( ) ! : (
^
^
ٱ 'ѐ ٱ ۆ ٱ ٱ ~
^
^
ۆ ' ۆ ٱ Ȑ ڱ ' ~


^
^
​​​​ٺڳ ﻋ̃ ﺂٓ Ū ۆ̪
^
^
'ٱ ۆ 'ٱ ٱ ٱ '
^
^
ٱ ' ' ﺂﻟﺑ ٱﻓ ۆ ﻣ ﻟﻗ  2017 new_1427201069_663.g
^
^
ۆ ۆ ۆ ۆ
  2017 new_1427201070_995.g^
^
​​​ ٱȐ ۈ ٱ ٱ ۈٱӐ ٱ'ѐ !
^
^
ٱ ' ٱ ٱ ۆ ۆѪ ~  2017 new_1427201069_183.g  2017 new_1427201069_183.g  2017 new_1427201069_183.g

2018̶ː̖́[S̤̥̈̊e̶̲̥̅̊Ω̶̣̣̥̇̊я̩̥̊C̳͡♓][4̥͠][Ł&oslash;̲̣̣̥V̶̲̥̅̊e̶̲̥̅̊]ː̶̗̀
̶ː̖́[&ETH;̲̮̣̥̅̊ΐω̍̍̍̊Ω̶̣̣̥̇̊n̶̲̥̅̊ΐ&yuml;̲̣̣α̲̅h̲]ː̶̗̀
̶ː̖́[ω̍̍̍̊e̶̲̥̅̊đ&eth;ΐn̶̲̥̅̊Ǧ̩̥]ː̶̗̀
̶ː̖́[ρ̲̣̣̥α̲̅я̩̥̊T̶̲̥̅̊&yuml;̲̣̣]ː̶̗̀

̶ː̖́[Ş̲̣̥ΐn̶̲̥̅̊Ǧ̩̥e̶̲̥̅̊]ː̶̗̀
̶ː̖́[Ω̶̣̣̥̇̊n̶̲̥̅̊Ǧ̩̥я̩̥̊&yuml;̲̣̣]ː̶̗̀
̶ː̖́[Ş̲̣̥Łe̶̲̥̅̊E̶̲̥̅̊ρ̲̣̣̥]ː̶̗̀
̶ː̖́[Ω̶̣̣̥̇̊v̶̲̥̅̊α̲̅ΐά̯͡B̶̲̥̅̊L̶̲̥̅̊є̲̣̥]ː̶̗̀
̶ː̖́[Ợ̥u̶̲̥̅̊t̲]ː̶̗̀
̶ː̖́[̳и̣̣̣].[Ł&oslash;̲̣̣̥V̶̲̥̅̊e̶̲̥̅̊]ː̶̗̀
̶ː̖́[H̲̣̣̣̥μ̥n̶̲̥̅̊Ǧ̩̥R̶̲̥̅̊&yuml;̲̣̣]ː̶̗̀
̶ː̖́[S̤̥̈̊h̶̲̥̅̊O̶̲̥̅̊ρ̥̥̳п̥̥̲̣Ǧ̩̥]ː̶̗̀
̶ː̖́[F̲̣̣̥α̲̅ṁ̭̥̳̈̅̄Ł&yuml;̲̣̣].[T̶̲̥̳̅̊ṁ̭̈̅e̶̲̥̅̊]ː̶̗̀
̶ː̖́[T̶̲̥̅̊V̲̣̣̥]ː̶̗̀
̶ː̖́[β̣̣̥a̶̲̥̅̊đ].[М̣̣̥̇̊o̶̲̥̅̊&oslash;̲̣̣̥D̳͡]ː̶̗̀ ̶ː̖́[&szlig;̍̍̊u̶̲̥̲̣̥̅̊&yuml;̲̣̣]ː̶̗̀
̶ː̖́[W̶̲̥̅̊&oslash;̲̣̣̥я̥k̶̲̥̅̊]ː̶̗̀
̶ː̖́[&Ccedil;̲̣̥o̶̲̥̅̊Łe̶̲̥̅̊Ǧ̩̥E̶̲̥̅̊]ː̶̗̀
̶ː̖́[D̳п̥̥̲̣đ̥]ː̶̗̀
̶ː̖́[Ş̲̣̥ΐc̶̲̥̅̊к̲̣̣]ː̶̗̀


2018

̶ː̖́[b̲̅σ̲̅я̲̅i̲̅и̲̅g̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[ş̲̅i̲̅c̲̅k̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[ι̅α̲̅z̲̅i̲̅и̲̅e̲̅ş̲̅ş̲̅]ː̶̗̀ **
̶ː̖́[σ̲̅u̲τ̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[н̲̅e̲̅α̲̅d̲̅α̲̅c̲̅н̲̅e̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[н̲̅u̲и̲̅g̲̅я̲̅y̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[d̲̅я̲̅i̲̅v̲i̲̅и̲̅g̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[f̲̅α̲̅м̲̅i̲̅ι̅y̅].[τ̲̅i̲̅м̲̅e̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[τ̲̅v̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[b̲̅α̲̅d̲̅].[м̲̅σ̲̅σ̲̅d̲̅]ː̶̗̀ /
̶ː̖́[α̲̅v̅α̲̅i̲̅ι̅α̲̅b̲̅ι̅e̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[b̲̅u̲ş̲̅y̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[ω̲̅σ̲̅я̲̅k̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[c̲̅σ̲̅ι̅e̲̅g̲̅e̲̅]ː̶̗̀
̶ː̖́[g̲̅y̅м̲̅]ː̶̗̀​​​

2018
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[].[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[].[]ː̶̗̀ ̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[ ]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀ ̶ː̖́[]ː̶̗̀ ̶ː̖́[]ː̶̗̀

2018


̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[].[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[].[]ː̶̗̀ ̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀
̶ː̖́[ ]ː̶̗̀
̶ː̖́[]ː̶̗̀ ̶ː̖́[]ː̶̗̀ ̶ː̖́[]ː̶̗̀
2018
1 /
[c=14] [c=55] [/c] ..![/c]
[c=14] [c=55][/c] [c=55]![/c] [/c]
-------------
2 /
[c=14] .. .. [ [c=28][/c] ] ..![/c]
------------
3 /
[c=67] [a=51][/a] ...}[/c]
[c=51] [.. [c=67] [/c] ..] .! [/c]
------------
4 /
[c=1][c=14][/c] / ..[/c]
------------
5 /
[c=14] ...[c=46] [/c]... : ([/c]
------------
6 /
[c=14] ...[c=1]}[/c][/c]
[c=1] : {[c=14] [/c] } .![/c]
--------------
7 /
[c=14] .. [c=57][/c] .. ..![/c]
[c=57] [c=14][/c] .. .. ..![/c]
-----------
8 /
[c=14] [[c=63] [/c] ] .....!![/c]

---------
9 /
[c=14][c=50] [/c] .. ![/c]
-----------
10 /
[c=#969696] [c=58] [/c] ../[/c]
[c=#949494] [c=58] [/c].../[/c]
---------------
11 /
[c=#ff6464] [ [a=15] [/a]] ..}[/c]
--------------
12 /
[c=14] / ([c=45] [/c] ) ...![/c]

[c=14] [c=45] [/c] [c=45][/c] ..![/c]
------------
13 /
[c=5] "[c=14] [/c] " ...[/c]
[c=14] ..{ [c=5][/c] } ..![/c]
------------
14 /
[c=67] " [c=1][/c] " [[c=1] [/c] ] ..![/c]
---------------
15 /
[c=14] : "[c=4] [/c] " ..![/c]
---------------
16 /
[c=14] [c=63][/c] .!![/c]
[c=14] [c=6] [/c] ..![/c] : (
------------
17 /
[c=14] [c=1][/c] ..[/c]
[c=14] [[c=1] [/c] ] ..[/c].
-------------
18 /
[c=14] [[c=0][a=21] [/a][/c] ] ![/c]

2018


[c=66]ۂ [c=51][/c] ڰ [c=51]ڰ[/c] ڰ [c=51]!![/c][/c]

[c=66] [c=51][/c] [c=51][/c] [c=51]!![/c][/c]

[c=14] [c=55], {[/c] [c=15]’[/c] ڰ[/c][c=14] [c=15]ڰ[/c] ڰ ڰ [c=55],, !![/c][/c]


,

,


  2017 do.php?img=7913


$$$


$$$

1
4
2
5

$$$


$$$


$$$


$$$


$$$$$$$$$$$$


[c=#7D7D7D] [c=63][/c] [c=63][/c] [c=15][/c] ..[/c]

[c=#7D7D7D] [c=63] [/c] [c=15],,[/c] { [c=63] ..! [/c][/c]

:

[c=14][c=51] ,,[/c] [c=51] [/c] { [c=51][a=15] [/a][/c] ..[/c]

[c=14] [c=51][/c]../ [a=51][ [/a] [a=51] ][/a] ..!![/c]

:

[c=#004080][c=21][/c] [c=55]../[/c] [c=55] { [/c][a=21] [/a][/c]

[c=#004080] [a=21][/a] [c=55][/c] [a=21][/a] [c=55]..!! [/c][/c]

:

[c=1] [c=55] [/c] [c=14]../[/c] [c=0][a=1] ..!![/a][/c] [/c]

:

[c=#20391C] [c=28]?[/c][c=19]?[/c] [c=28][/c=19] ..!![/c]

[c=#20391C] [c=28][/c=19] [c=28][/c][c=19][/c] [c=28] [/c=19] ~[c=28] ..!![/c=19][/c]


:


[c=1] [c=14] [/c][c=50]../[/c] [a=15][[/a] [c=50]2009 [/c] [a=15]][/a] [c=50]..!! [/c][/c]

[c=1] [c=50],,[/c] [c=14] [/c][c=50] ,,[/c] [c=15]}[/c] [c=50] ..!! [/c][/c]


:


[c=14] [c=55][/c] [c=15],,[/c] [c=55][a=15] [/a][/c] ..!! [/c]

[c=14] [c=55][a=15][/a][/c] [c=15],,[/c] [a=15][[/a] [c=55] [/c] [a=15]][/a] [/c]


:


[c=1] [c=3][a=15] [/a][/c] ..[c=3]/ [/c] [c=3][/c] [c=3][/c][/c]


:


[c=#7D7D7D] [c=10]../ [/c][c=55][a=15][/a][/c] [c=55]?[/c][c=10]?[/c] [c=55]?[/c][c=10]?[/c][/c]


[c=#7D7D7D][c=10] [/c] [c=55][a=15]{ [/a][/c] [c=55]..!![/c][/c]


:

[c=1][c=14] (L)[/c] [a=15] [[/a] [c=46][/c] [a=15]] [/a]../ [c=14][/c] ..[/c]

[c=1]" [c=14] [/c]" ( [a=15][c=46][/c] [/a]) ,, [c=14][/c] [c=14]![/c][/c]


:


[c=1] [c=46],,[/c] [c=14] [/c]..[c=46][a=15]{[/a][/c] [c=46]..!![/c][/c]

[c=1] [c=46][a=15] [/a][/c] .. [c=14] [/c][c=46]([/c] [c=46])[/c] ..[/c]

:

[c=14][c=1][a=14]?[/a][/c][a=1]?[/a] [c=1] [/c] [a=1]{[/a] [/c]

[c=14][c=1][a=14]?[/a][/c][a=1]?[/a] [c=1] [/c] [a=1][[/a] [a=1]][/a] [/c]

2018

\.
,


::'$$(255,000,128)♥$6♥' [ $20##$6 ] '$(255,000,128)♥$6♥
$14 ♥ $20~ $14 ♥$20 ~ $14♥
2
::
Ҳ̸#$15[̲̅$20 studying$15̲̅].[̲̅$14final$15̲̅].[̲̅$21exams$15̲̅]0Ҳ̸
3
::
$1,3 $1,0 $1,8 $1,3 $1,0 $14 (C) ~ ღ
$14[ ~ ..
4
::
$1,7 $1,0 $1,7 $1,0 $7 $14# #$7 ~ $14 $7~ (F)
$#FFCA95 $14 (h5)
5
::
$#C6C600 $4● .. Ģỗd$#C6C600 helρ uş τo $4ṗaşѕ $#C6C600 τhe# exaṃs$4# ~ ..
6
::
#.. [ $4Biology $1~ $4'Chemistry' $1~ Physics $4.. etc $1● (C) (H)
7
::
#$3 $4 .. .# $50 $3 $4● $50~ (h5)
8
::
~ ღ
9
::
$1,8 $1,3 $1,8 $1,3 $1,0$3 # Ḃ Ṟ Ḃ $51.. $8~ (C)
$0. $3 S T U D I N G . [ $51please silence$3 ]
10
::
$14 $4##$14 (F) .. ]$4 ~
$14 $4ﮖ ﮖ $14 ..
11
::
$#FF0080S A T - S U N -$2 M O N - $#FF0080T U E - W E D$2 .. ~
$0 . $14 . $2 .. ~
12
::
$1,1 $1,0 $1,1 $1,0 $1,1 $1,0 #'E Ẍ $14A$1 Ṃ S' ~ (W)
13
::
$1,63 $1,0 $1,63 $1,0 $1,63 $1,0 # $63W A I T I N G .. '$14For the' $63V A C A T I O N
14
::
$14.. ● . $4$14 . .. $4 (W)
15
::
$62.. ●$38 'H I S T O R Y' . $62G E O G R A P H Y (C) (W)
16
::


.. ~ ' STUDYING ..' $15HARD (C)


, 2018
, 2018

  2017 new_1427197989_626.p  2017 new_1427197991_768.p  2017 new_1427197991_439.p
  2017 new_1427197989_816.p  2017 new_1427197992_417.p  2017 new_1427197991_492.p
  2017 new_1427197991_440.p  2017 new_1427197992_299.p  2017 new_1427197990_272.p
  2017 new_1427197990_354.p  2017 new_1427197990_111.p  2017 new_1427197992_359.p

j,fd;hj lg,km < hv,u hgj,fd;hj hglk,um hvrn gglhsk[v 2017(Tags)
2017, , , , , , ,


: 1 ( 0 1)
 10:03 PM

- - - -

 

Powered by vBulletin Version 3.8.7

( ) SEO by vBSEO