> - - > - 2018 - Topakat

- 2018 - Topakat Topakat , , , , , , , , ,


New topics in - 2018 - Topakat

, , 2018

, 2018 , , 2018 ,

 
LinkBack
  1
!    !
, , 2018

2018 , , , , , , , ,

, 2018 ,

, 2018 ,


,

  2018 do.php?img=6874

\
[c=#D29380]||[/c][c=#59281C] [/c][c=#D29380]||[/c]

..................

[c=#592E26]{ .. [a=#8B735C][/a] ..!! [/c]
.................
[c=1] .. ͐ [c=46][/c] .. [c=#9B5042][/c] ..[/c]

.................
[c=1] [/c][c=46] [/c]. [c=1]͐ [c=#9B5042][/c] [/c]

...............[c=15] [c=14][/c] [c=#FF6A6A ]/[/c] [c=14][/c] [c=#FF6A6A ]!~[/c][/c]
................

[c=16] [c=#FF6A6A][/c] [c=14][/c] [c=#FF6A6A]!~[/c] [/c]
..................

[c=3] [c=#FF6A6A] ~ [c] c] [c=#FF6A6A ]!~[/c][/c]

..................
[ 34=57%9ASDF] [ c] [c=#FF6A6A ]!~[/c][/c]


,

  2018 do.php?img=6875


[c=14]ﮯ[/c] [c=7]ﮯ [/c] [c=14]●[/c][c=7]●[/c]
[c=14][/c] ~[[a=16][c=7] ﮯ ﮯ[/c][/a]

[c=51][/c] ][[a=16][c=51] [/c][/a] ][
ﮯ [c=51][/c] { [a=16][c=51]ﮯ ܒ[/c][/a]


[c=6] [/c] [ (w) ]

[ [c=6][/c] ] [a=16][c=6]●●[/c][/a]

[c=5] [/c] ﮯ [c=14]●[/c][c=5]●[/c]

[c=28]{[/c] [c=5][/c] Ȑ [c=28] [/c]

[c=28]...[/c] [c=15]●[/c] [c=5] [/c][c=15]●[/c] ڐ [c=28] [/c]

~[[a=6][c=8] Ȑ[/c][/a] / [c=6][/c]

[c=6] [/c] [[a=6][c=8] [/c][/a] ]
ϒ [c=3][/c] [a=4][c=0]ﮯ[/c][/a] [c=3][/c] ﮯ [c=4] [/c] [c=3][/c]

{[c=7] [/c] [c=7] /[/c] [c=39] [/c]

~[ [a=16][c=4] [/c][/a] [c=1]![/c]
[a=16][c=4] [/c][/a] ][c=4]~[/c]

[c=6] [/c] .. ~[ [a=16][c=6] [/c][/a]

{ [c=7][/c] [ [a=16][c=7] [/c][/a]] ~{ [c=7][/c] ..
[c=7][/c] .. [c=7]{[/c] [a=16][c=7][/c][/a]

[c=51][/c] ~[ [a=61][c=0] [/c][/a]
[ [c=51][/c] ] { [c=61] [/c]

[c=14] [c=6][/c] ..} [a=16][c=6] [/c][/a] [c=6] [/c]~ .. [/c]


,


  2018 do.php?img=6876

\
[c=#D29380]||[/c][c=#59281C] [/c][c=#D29380]||[/c]

..................

[c=#592E26]{ .. [a=#8B735C][/a] ..!! [/c]
.................
[c=1] .. ͐ [c=46][/c] .. [c=#9B5042][/c] ..[/c]

.................
[c=1] [/c][c=46] [/c]. [c=1]͐ [c=#9B5042][/c] [/c]

...............

[c=15] [c=14][/c] [c=#FF6A6A ]/[/c] [c=14][/c] [c=#FF6A6A ]!~[/c][/c]
................

[c=16] [c=#FF6A6A][/c] [c=14][/c] [c=#FF6A6A]!~[/c] [/c]
..................

[c=3] [c=#FF6A6A] ~ [c] c] [c=#FF6A6A ]!~[/c][/c]

..................
[ 34=57%9ASDF] [ c] [c=#FF6A6A ]!~[/c][/c]


,


  2018 do.php?img=6877


ܽ{ܽܽ}ܽ ܉܉~-. .-~

''"'' ,,, ''"''

(r) ][ ][ ][ (R)

ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ常..

... ...

{{..}} {{..}}

***

ܾ ǫܼܼܽ. ܉܉ ܉܉ .⣱X ǧ ǧ !!!X籣

(*)~*)(* *)(*~(*)

~*][

ܾ ܾ ܾ ܾ ܾ
,

  2018 do.php?img=6878


^&^

ܧ ܇܇ ܉ܧ܉ ܉܉ܧ܉

(( ... ))

(r) ][ ][ ][ (R)

(u)񮨫**ܱ ܱϫ(u)

(u)ܦܻ򰱰ܫ ܩܽ(u)

ܦ ܧ ܧ ܽ ܮ

`.`(l)A3feni`.`pardonme (l)

--妧妧 --

񨇨 ܫ𨇨ܫ 巇

(w)(w)(w)(w) (w)(w)(w)(w)
,

  2018 do.php?img=6879!!!!

ܫ ܫ

,

  2018 do.php?img=6880

][ ][ ][

%^%

~ܽǤܧܤ䤫ܾǤ ܾܽޤ~

:'(

~*) .. Ѥ .. (*

fuck2loveSo2You,,never"love"you"agen"san"of"b itch"(6)"

ܧ ܧ ا ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ00 {{}} (())$:
(u) ܱ (u)

ܩ.. ѩީܩܩ

,,` .. ` ,,,,

Hv yu vr Bn n (l) lv (l) yu n thh mn lgh

, ....

* 0 ܽ ^^^^

`..`._. (ǫ 櫕 ǫӫ嫕) `..`._.

ȰȰȧܻȧ Ȱ :'( ɰ:'(:'({{}}

,

  2018 do.php?img=6881

,{)\(U)/(}, ,{)\(U)/(},

܉ ܤ ܉ ܤ ܉ ܤ ܉ ܤ ܉ ܤ ܉

(*)~*)(* ..... *)(*~(*)

(u)ܮܮ 00 ܨܨ ܰ ܻ(u)

%^^ %

][X..X][ {X} ][X..X][

( ѫ ) 󤧰

(*) %^^ % (*)

(u) **ܮ ** **ܡ ܰ (u)ϡ ,, ʺ

{}`` ܧ ܽ ܧ ܧܽ``{}

ܦ ܦ ܦ ܦ ܦ ܦ ܦ ܩ ܩ ܶ ܶ ܶ ܶ

ܰ {2} ܉ ܽ

ܻʻߤǻѻ ֫ ǫ

,

  2018 do.php?img=6882


ȧݾ ʧ

ǧȧȾ
~*)

㫦ȫ䫦嫦쫦ȫ 嫦 ȫ 嫦 䫦 (*

][..][
ѫͫѫ㫧 妦ȫ䫧ӫϫ㫧 ][..]

[::
ܙ߫ܙګܙ㫦ܙʫܙ ܙ᤮ܙܙ嫦ܙ߫ ܙ쫦ܙܙ

ܤ ܽ ܰ ^ ܣ * ܼ ܰ ܼ ܽ * ܣ ^ ܤ *

~~쫦嫦ȫȫϫ ѫ.*
*.ǫޫ㫦쫦㫦䫦 ș~:

ܫ ܽ ܤ ܼ ܧ ܾ ܫ ܽ ؤ ܼ ܧ ܾ

(r) _^_^_NVRRyN膤MaK虆mn{(6){cn'thl dusdwn}(6)} nbdycn'hldm딧dwn _^_^_ (r)

* ܤ ܼ ػ ܾ ܣ ܽ ܰ ܻ ܼ ܤ ܾ * ܰ ܽ ܣ

ܾ ܼ ܽ * ܾ ܰ ܤ ܼ ܽ ܤ ܨ ܰ * ܾ ܰ ܼ ܽ ܨ ؾ

ܽ ܣ ܾ ܨ ܉* ܼ ܤܣ ܽ *ܼ ܨ ܉

~*)ʫ򫦻򫦻 (*~

ܻϤܻ;ܻǧܫܫڶܫܫ ϶ܫܫ ܉ ܶ ܰ ܩ

,

  2018 do.php?img=6883齾 *- ): LJ 齾-* 퇾

`,, ܦܦ (*)㶧 ܾ ܾ ܦܦȤ,,`

ܰ߮ܰܰܰ宧ܰܰܰ ܰܰܰܰɮܰܰǮܰܰ 宧ܰܰɮܰޮ


ܰܰϮܰܰܰܰ߮Ԯܰܰ ܰܰߕܰܰܰܰܰ ܰܰܰ

~*) 嫦 (*~

~-. 㡡 ... .-~

`..ܙ쫦ܙ㫦ܙܙͫ ܙǤܙܙ쫦ܙ㫦ܙ 䫦ܙ`..


, ,

, ,,

  2018 do.php?img=6884

* *******
:* ******
** (( )) (( ))


*


*


* **


*


* ** .


* .


*


,

  2018 do.php?img=6885*

**
**

.****
*
* !


*
*** .


*

,

  2018 do.php?img=6886

.


* ѡ ȡ !!*
*


*


*


*


*


* !


*


*


*


* **


*


*

,

  2018 do.php?img=6887


?
? [ ]
" ? ?? "..!
? .. " " <3..
[ :$ ]
<3;
<3 }*ﺂ ~
ﺂ . . ♡

ۆ ﺂ . .
. .
ۆ ۆ ۆ ۆ . . !,
!
..
..
!
/,
.. !!

♥ ≈

.. :$ !* ﺂ
​ۊﺂٱ ﺂ . . . ﺑ / ﺂﺂ </3 !

Ɛ <3
ۆ Ȑ..
ܪ ۆ . . Ӑۆʐ . . ͐ . . ۆ
<3 ../
Ȑ .. ۆ Ȑ..
ڐ
Ȑ ..:$
​' <3}({})

.!
.. ..

- ..

?? ..
? <3<3 <3
\=d/ ? ? <3<3
:
,,

( )

..

!
.~

..
* .. ..
,

  2018 do.php?img=6888


​​​​​​​​ٱ 
ٺ ﺂ
ۆۆ . . <3
ۆ ٱ
{ ۆ | } . . <3


({}) <3

​ !
</3


..
ﮬ ﻟﺒﺷ ﯾ ..
.. ٳ ٲ ﺷ ..
:$

*​​ﮱ <3

ﺂ / ﺂ !
  2018 new_1427199368_567.g

x_x
. . <=-p

... .. !
'''

*​​​


ܪ . . ۅ۶ٱ
ۅﺂ ٱ . . ۅ ٱ
ۅ . . ۅ ﺂ
ڳ ﺂٱ ۶ܪ
ﺂٱٱ ڳ ﺂ <3:$ .


​ۆ ﺂ ۃ ﺂ .. !
ﯙ ﺂ ﯙ Ѫﮧ
..</3
* ☇


<3

!

! </b>
[ ] ,
. . . . . . . . . . . . !
[ ]
Ɛ <3
ۆ Ȑ..
ܪ ۆ . . Ӑۆʐ . . ͐ . . ۆ

<3 ../
Ȑ .. ۆ Ȑ..
ڐ
Ȑ ..:$

​' <3}({})
????????? .." "
.." "
.." "
.." "
.. ( ...)!!
:* ..
( ...) ?!:$

ٱ { / ۆ ]
ٱ/
. ٱ ٱ ۆۃ { x_x <3 }[ . . !
'

~

<3
" "
. . !

; <3' <3!
..
:
[ ]


,

  2018 do.php?img=6890


.. !
..

//

..

.. !!

//
. . |

..
( ) . .
..!
,

{ ~ ,
..
/ [ ] ..
~ ~
..
.. !


, ﯾ ̃ ̃ `
ﯾ " ̃ " ٓٓ

ڳ ̃ // ﯾٓ ٓ !
ٓ ٓ ̃ ̃ |☇ ̃ٓٓ

* ڱ ٱ ٱ  ~: ( ) .. ~

ۆ ۆѐ
. . .</b>❀❀


ϐ
Ԑ .. / .. / ../ ϐ


ѐʐ Bc


,

  2018 do.php?img=6891


​​​​​​​​​​`
​​​​​​​​ٱ с
ٺ ﺂ
ۆۆ . . <3
ۆ ́ٱ
{ ۆ | } . . <3


({}) <3​-
​Ɛ  ͐ !
</3 
​​​​​​​ ۈ
| ..
[ ] :$ <3


 
..
ﮬ ﻟﺒﺷ ﯾ ..
.. ٳ ٲ ʁﺷ ..
:$


<3

Á
 !! 
[ ~ <3<3
[ ~ \=d/
" [ ~o
: " ͐ " !!:$ x_x


څﭝﺮ "<3
.. .. " ۆٱ ʪ "
ۆ / ٱ :
.. .. " ۈ ٱ ۆ ʪ :$ <3

*​​ﮱ <3

ﺂ / ﺂ !
͐ x_x
. . ځ <=-p

... .. !
'''

*​​​. . [ ﭑٱ ] ♥
ﭑ ' |..

..

..
..
..
..

.. ..

..?


:$ <3 `

..^


,

  2018 do.php?img=6892

:$. .
,

!
. . <3 x_x ,
ǐ
' Ȑ ♡ !
:
( )
:') <3 !*


ٱ <3""
. . . .
! !
: !
:
!
** !
.. !
!
! !
( )
: !
"" / !
..

..
/ ɺ !
:
: .. !

* .. !
.. / !
""
.. !

.. !

( ) !
: /
!
:
!

..
/
" " / !
.. !
.. !!
.. :
( ) !
.. ( ) !
..
!
: !
" " " !"
!
. . . !
( ) ( )
" "
.. : . /
!
.. : !
!
.. :
! / !!
- - !
"" !
.. / .. !!
!
!

,

  2018 do.php?img=6893
. . || ٳٺۆ = )
*
` *
​ Ȫ 3>
.. ()"*
**= )
,,
. . . / ,'

( )

​​​ٱ :
" "
ڳ . .

: ڳ . .
ۈ ڳ ..


ʪ Ȫ .

ۆ ۆ . .
_


" "
" "_,


,


[ ], ,

,

,

  2018 do.php?img=6894


͑

. ܪ .

..!

b)
*​​​​​​​​​~{ Ɛ <3
ۆ Ȑ..
ܪ ۆ . . Ӑۆʐ . . ͐ . . ۆ
<3 ../
Ȑ .. ۆ Ȑ..
ڐ
Ȑ ..
 ​' ​ ڳ ۆ
. . . . . ڳ ٺڳ :$({})

.. .. [ ٺ ] <3
. . . ۈ ڳ ,, ( )
ۆ​​ ﭑ Ȫ..

ۓ ﭑۆ ۆﭑﭑﯾۃ..
ۆﭑﯾۃ ﭑﯾۃ ﭑﮘﭑﯾۃ..
ۆﭑٺ ﭑﭑ ﭑﭑﯾۃ..

ﭑ ۆ ﭑﭑ ۆﭑۆ
ۆ ﭑﭑﯾۃ.. <3̤̣̣̈̇̇​̸-̶̶
​​​​​​​​​ ۆ ۆێ ۆ
. . ۆ ۆ ۆ
ۆ ۆ ۆ ۆ
. . ۆ ۆ
​​​​​​​​​​​
​​`...`...`​  `...`...`
`...`...`ۆ ܪ 6Ȫ  `...`...` ​
`...`...` פڱ 6 `...`...`
`...`...`ۆ ۆϪ 6Ȫ `...`...`
`...`...` ڱ`...`...`
`...`...`ۆפ ۆڱ 6`...`...`
`...`...`ۆ ۆפڱ `...`...`
`...`...`ۆ ڱ ۆ`...`...`
פ ڱѪ`...`...``...`...`
ڱ!!

. . "
. . ": (
/ ۆ ۆ . .
. . . . . . . !. . [ ] . .
ۆ ͐

. . . ۆ !!

!
. . . . . . . .


/ ۆ ۆ . .
. . . . . . . !. . [ ] . .
ۆ ͐

. . . ۆ !!
!
. . . . . . . .


,

,

  2018 do.php?img=7914


1-
[c=#408080] [c=#ff8080][/c] [c=#ff8080][/c] [c=#ff8080][/c][/c]
2-
[c=30] [c=29][/c] [c=29]..[/c] [c=29] [/c][/c]
3-
[c=6][c=1][/c][c=1][/c][c=1][/c] [/c]
4-
[c=#8080c0] [c=46]{..[/c] [c=46]..}[/c][/c]
5-
[c=45] [c=62],,[/c] [c=62][/c] [/c]
6-
[c=49] [c=4][/c] [c=4][/c] [a=22][/a][/c]
7-
[c=1] ~[/c][c=7] ~[/c] [c=#0080c0] [/c]

8-
[c=47][c=20]([/c].. [c=20]()[/c] ..[c=20])[/c][/c]
9-
[c=#484800] [c=14][[/c] [c=#408080][/c] [c=14]][/c] [/c]
10-
[c=10] / [c=38] [/c][/c]
11-
[c=#8a008a] [c=#c0c0c0][[/c] [c=#ffffff][a=#400040] .. [/a][/c] [c=#c0c0c0]][/c] [/c]

12-
[c=#00bfbf][/c] [c=#00bfbf][/c] [c=#00bfbf] [/c]
13-
[c=50] [c=66][[/c][c=66][/c] [c=66][/c] [c=66][/c] [c=66][/c][c=66]][/c][/c]
14-
[c=#804040] [c=#5b777d][/c] [c=#5b777d][/c] [c=#5b777d][/c][/c]

15-
[c=#808080] {[c=#c0c0c0]..[/c][c=#ff8040] [/c][/c][c=#5B5B5B]ڷۈ ڷ[c=16]~[/c][c=#326565]ٺ[/c]../ٺ [c=#326565][a=16] ڷ[/a][/c][/c]


[c=#414141][ [c=46] [/c]] ڪ ะ [c=46]ڪ [/c]ڛ [c=46]ڷڷ[/c] ., [c=46]ڛ[/c][/c]

[c=#6A6A6A][c=#BE7E7E][/c] ۈ [ [c=#BE7E7E][a=16][/a][/c] ] ڷٺ ะ [c=#BE7E7E]ۈۈۈ[/c] ![/c]

[c=#A2A2A2]ڛ [c=4]ڷۈ[/c] ڷڷ ٺ [c=55]![/c] ڷڷ [c=4] ڷڷ[/c] [c=55]~[/c] [/c]

[c=14][c=46]ڷ[/c] ![c=0]...[/c] [c=46] Ȑ[/c] ڷ ڛ ~[c=46] [/c]! [/c]


[c=1] ڷ [a=16][/a] .../ [c=15]|[/c][ [/c]


[c=15] [c=10][/c]! [c=0]... [/c] Ȑ [c=10]ڷ ڷ[/c] ~ [c=10][a=16][/a][/c][/c]


[c=15][c=0]..............[/c] [c=2]ڷ[/c] [c=2][/c]]|[c=2] ![/c][/c]


[c=1] ڷ ڷ ..[c=15]![/c][/c]


[c=15] ڷ [c=28]ڷ͐[/c] ... Ȑڷ [ [c=28][a=16] ڷ[/a][/c] ] ~(F)[/c]


[c=14][c=55]ڛ ڷڷ[/c] ڛ [c=55]/[/c] . . ڛ[c=0][a=55] ڷ [/a][/c] =([/c]

[c=#A0A0A0] [c=46][/c] [c=46] ڷڷ ۈڷڷ[/c] ۈڷ ۈ ۈۈ [c=46]ڷ[/c][/c]


[c=#85C2C2] [c=#9D4F00]ڛ[/c] ڷ ۈ А...ۈڷڷ ڛ ڷۈۈ֐[c=#9F5000] ٺ[/c]]|[/c]

[c=#7F7F7F][c=55]ڷٺڷ[/c] ڷ ٺ ڷ ٺۈ [c=55][a=16]ڷڛ[/a][/c]....[c=55]![/c] [/c]


[c=1]ڷۈ ڷ ۈ [c=15]ۈ[/c] ۈ[ [c=15]ڷ [/c]] [c=15] ۈڛ ڷ[/c] ..[c=15]![/c][/c]

[c=15]ڷ[c=2] [/c] ڷڷڷ...[a=16][c=2][/c][/a] ]|[/c]


[c=1]ۈٺ ۈ [a=16] ڷ[/a] .. ۈ ٺ [a=16]ۈٺ ڷ[/a] ۈȐ ۈ [c=14]][/c]| (F)[/c]


[c=1][c=15][/c] Ð ڷ[c=15] ~[/c] ڐ [/c]

[c=1][c=15][/c] ڷ [a=16][/a] ... [c=1] [/c] [/c]


[c=15] [c=1]ݐ[/c] ѐ А [c=1][a=16]ʐ ڷ[/a][/c] ... (F)[c=1]][/c]|[/c]


[c=1] ڷڷ А ڷ ڷ ڷڛ .. ڷڷ ڷ ڷ ڛ ڛ ]| [/c]


[c=15]Ȑ[c=#0080C0] ڷڛڷ[/c] ... [c=#0080C0][a=16] ڷ[/a][/c] ~ (F)[/c][c=1] [c=46]ʐ[/c][c=0] ...[/c]/ ѐ[c=15] [/c][c=46][a=16][/a][/c][c=15][/c] ڛ [/c[/QUOTE] </B></I>$,1 $42●'●$,(248,236,007) $1warning $25@/i\@ [--$1DoN't enter$25--] @/i\@ $1 warning $,1$42●'●$1

$54""ǁǁǁlll$(157,197,105)ֱֳֶ ֵ۪∆$(230,149,089)@ Łove$54‗$(230,149,089)me$(1 57,197,105)@∆ ֱֳֵֶ۪۪$54۪۪lllǁǁǁ""

$55 $14ܐ $55>#$14- -#$55>$14 ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲̲̲͡͡͡͡[̲̲͡͡͡͡͡͡ ̲͡͡͡]͡͡͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ [$55ѐ$14]$

$ $,46 $,0 $,46 $,0$4 ღ$14 ѷ$4 ღ$,46:$,0 $,46$0.. ..$,0 $,46$4

$15 $45ѷ$15(B)..![ $45 $15 ]$45ǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁ$(239,239,239) ǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁ $25ǁ$28ǁ $1(ci)$0

#$1|$2|$3|$4|$5|$6|$7| $8|$9|$10|$11|$ |$13|$14|$15|$16|$17|$18 |$19|$20|$21|$ |$23|$24|$25|$27|$28|
$29,1ღ (Kaify) $(255,000,128)(WalLah) $(255,128,192)(AnA) $47(7rRah) $(255,085,255)(^_~) $(179,000,089)(~_^) ღ$0,0

[a=1]$1.[/a][a=#b6ff00] $1Who cares $#228dff? $1let's $0R O C K [/a] [a=#228dff] $1? [/a]$0.
$15~ [a=#eb58a4] .[/a] [a=#ddff54] .[/a] [a=#ffcf54] .[/a] [a=#ff9f54] .[/a] [a=#f3786c] .[/a] $15COLOR ur world ...\
$14 $15 $#0870af $14I'm [a=#0870af] $0M O R E [/a] $14than what $#0870af\ $14U made of $#0870afM E ~
$9 $35 ߷$9 .... $35 ߷$9 ..!!!

@#$,8 $,7 $,8 $,1 $8$7$0 $8-=[$7::. $7+ $7.::$8]=- $8$7$0 $,8 $,7 $,8 0
$47!|!|!|! $21s $28w $45e $11e $20t $19h $10e $9a $8r $7t $47!|!|!|![c=1] [c=63][/c] [a=63] [/a] [c=1][ [/c] [a=63][c=0][/c][/a] ..[/c]
[c=1]ڪ [a=63][c=0]ڪ[/c][/a] [] " [c=63][/c] " [/c]

2-

[c=14] [c=4]..[/c] [c=4]"[/c] [c=51][/c] [c=4]"[/c] [/c]

[c=14] [c=4]/[/c] [c=4][/c] [c=51] [/c] [c=4]![/c] [a=51][c=14][/c][/a] [c=4]≈[/c][/c]

3-

[c=#408080] [c=#FF0080][[/c] [a=#FF0080][c=#408080]ڪ[/c][/a] ![/c]

[c=#408080] ڪ [c=#FF0080][/c] [c=#FF0080]..[/c] [a=#FF0080][c=0][/a=#408080] [/c][/c]

4-

[c=#400080] [c=#400080]≠[/c] [a=#400080][c=#FF80C0][/c][/a] [c=#FF80C0]/[/c][/c]

[c=#400080] [c=#FF80C0]ڪ[/c] [a=#400080][c=0][/c][/a=#FF80C0] ![/c]

5-

[c=45][ [a=61][c=0] [/c][/a=45] ] [c=61]ڪ [/c] [/c]

[c=61] [c=45] [a=45][c=61][/c][/a] [/c] [c=45] [a=45][c=61][/c][/a] [/c] .. (U)[/c]

6-

[c=4] [/c] [ [a=14][c=4]ڪ[/c][/a] ] [ [a=14][c=4]ڪ[/c][/a] ] [c=62]●[/c] [c=4]●[/c]

[c=1][c=4]ڪ[/c] ڪ " [c=62]ڪ[/c] " ڪ ڪ [[a=14][c=4][/c][/a]] [c=4]![/c][/c]

7-

[c=7]ڪ [c=6] ڪ[/c] [c=7]|[/c] { [a=7][c=6][/c][/a][c=7] ![/c][/c]

[c=7] ڪ [c=6]..[/c] [c=6]" [a=7][c=6]Ҫ[/c][/a] "[/c] [/c]

8-

[c=#0080C0] ڲ[c=#0080C0] " [a=#FF8080][c=#0080C0][/c][/a] "[/c] [c=#FF8080] [/c][/c]

[c=#0080C0] [c=#FF8080] [/c] , ڳ " [a=#FF8080][c=0][/c][/a=#0080C0] " [/c]

9-

[c=7] [c=8]●[/c][a=7] [/a][a=8] [/a][a=15][c=8]ڪ [/c][/a]≈[/c]

[c=7] [c=8]םטּ טּ[/c] ڪ { |[a=7] [/a][a=8] [/a][a=15][c=8]ڪ [/c][/a]≈[/c]

10-

[c=1][c=4][/c] [ [c=14] [/c] ] ..![/c]

[c=14] [c=4][/c] [c=4]|[/c] [a=14][c=1][[/c][/a][a=1][c=0] [/c][/a] =( [/c]
[c=1] [c=#006F00] [/c] [c=#006F00][/c] ~ [c=#006F00]♥[/c][/c]


[c=0][a=9] [c=#007100]♥[/c] [c=#007100]♥[/c][/a][/c]


[c=1] [c=0][a=#008000]~[/a][/c] [c=#008000][/c] [c=0][a=#008000]~[/a][/c] [c=#008000][/c]
[/c]
[c=1] [c=0][a=#008000]~[/a][/c] [c=#008000] [/c] [c=0][a=#008000]~[/a][/c] [c=#008000][/c] [/c]


[c=14][c=#008000] [/c] [c=#008000].. [/c] [c=#008000][/c] [c=#008000]..[/c]
[/c]


[c=1][c=0][a=#008000]ll[/a][/c] [c=#008000] [/c] [c=#008000][/c][/c]
[c=1] [c=#008000][/c] [c=0][a=#008000]ll[/a][/c][/c]


[c=14] [c=#008000]♥[/c] [c=#008000] [/c] [/c]
[c=14] [c=#008000]♥[/c] [c=#008000] [/c] [c=#008000]♥[/c] [/c]


[c=1] [c=#006F00] [/c] [c=#006F00] [..[c=0][a=#009100][/a][/c]..][/c][/c]
[c=1][c=#006F00][/c] [c=#006F00] [..[c=0][a=#008000][/a][/c]..] [/c] [/c]


[c=14][c=#006F00] [/c] [c=0][a=3]●[/a][/c] [c=0][a=3]●[/a][/c][/c]

[c=14][c=#006F00] [/c] [c=0][a=3]●[/a][/c] [c=0][a=3]●[/a][/c][/c]

[c=14] [c=9][/c] [c=9][/c] [c=9]..~[/c] [/c]
[c=14] [c=9][/c] [c=9][/c] [c=9] ..~[/c][/c]
~ۧ ۧ ξ טּ ѻ


--------------------------------------------------------------------------------

[c=#532900]~[/c][c=45]ۧ[/c] [c=27][a=#532900]ۧ [/a][/c][c=45][/c] [c=45][/c] [c=#532900]ξ[/c][c=45][/c] [c=27]טּ [/c][c=45][/c][c=#532900][/c]
--------------------------------------------------------------------------------


ﮯ ζ ﮯ ﮯ ڪ ﮯ ừ


--------------------------------------------------------------------------------
[c=45]ﮯ[/c] [c=45][/c][c=#532900]ζ[/c] [c=45]ﮯ[/c] [c=27]ﮯ[/c] [c=27][a=#532900][/a][/c] [c=45]ڪ [/c][c=45] [/c][c=27]ﮯ [/c][c=45][/c][c=#532900][/c]
--------------------------------------------------------------------------------

≈ ڼۈ ڷ ﭔڼ ڷڼ ≈--------------------------------------------------------------------------------
[c=0][c=1]≈[/c][a=1] ڼۈ ڷ ﭔڼ ڷڼ[/a=6] [c=6]≈[/c][/c]

--------------------------------------------------------------------------------
,

,

  2018 do.php?img=7915


] [/c].. [c=1] [/c] .. [c=50] [/c][/c][c=51][c=1][/c] [c=14] [/c] .. "[c=4] [/c] " ! ..[c=1][/c] [/c=50]


[c=32]0 [c=7] [/c] |[ [c=37] [/c] ]| 0[/c]


[c=0] [c=4][[/c] [c=4]][/c] [/c]


[c=15]|[[c=8] [/c] ]| [c=9]/[/c][c=9]/[/c] [c=4][/c] !![/c]


[c=1] [c=14]![/c] [c=14]![/c][/c=4


c=11]::0[/c] [c=28][/c] [c=4]|[/c] [c=20][/c] [c=8][/c] [c=11]::0[/c]
[a=1][c=0]? |[ !! ! [c=37] /[/c] !! ! ]|?[/c][/a]:


(1)
[c=#004080] [a=15]۾[/a][a=#004080] [/a] [c=14][/c][/c]
[c=14] [c=#004080]תּ[/c] [/c][c=#004080][/c]

(2)[c=#67882B][c=#D56687][/c] [c=#B3B768][/c][c=#D56687])[/c] תּ[/c][c=#D56687] [c=#B3B768][/c] [c=#486927][/c][/c]
(3)


[c=14][c=#684279][/c] [c=15][/c] [c=15][/c] [/c][a=#684279] [/a=15]


[c=#684279] [c=14][/c=15] [c=14] תּ[/c][/c]


(4)[a=#C9036B] [/a=1][c=#C9036B][c=1][a=15][/a][/c] [c=1][/c] [/c][c=15]][/c][c=1][c=#C9036B][/c] [c=15][/c] [/c][c=#C9036B]₡[/c]
(5)
[c=#3F9469] [c=#EFE30C][/c] [c=#EFE30C]~{[/c][/c]
[c=#EFE30C] [a=#3F9469][/a][a=#EFE30C] [/a] [c=#3F9469][/c][/c]


2018[c=12],,[/c] [a=33][c=#FF0080] [/c][/a][c=9]=[/c][c=#FF0080]}~[/c]
ê ê [a=#FF80C0] [/a][c=15]?[/c][c=15]~[/c]. [c=15]~[/c] [a=15]}-[/a][c=#FF0080] [/c] [c=#8000FF][/c]-{[a=#FF0080] [/a]}-:.[c=15] [/c]}~ "..:" [a=38][/a]> ! [a=15][a=0][c=38][/c][/a] [/a]}[a=#FF0080][/a] [c=#B5B5B5] [/c]->[a=8]?[/a]"..[c=50][/c] [c=40][/c] ~ [a=23][/a] .."
[c=37] [/c] [c=#FF0080][c=1][a=#FF0080][/a][/c][/c] }"[c=8]?[/c][a=9]<[/a][c=37]{ [/c] [c=#C0C0C0]}"[/c]"[a=8] [/a]" ..[c=14][/c][c=#E74381][a=#FCF38B] ., |[/a][/c][c=50][a=#E1EE86] [c=38]HaPp[/c] E!D |[/a][/c][a=24][c=32]B[/c]AK [c=38]T0[/c] EiD[/a][a=16][a=0]:[/a][/a][a=40]EiD[/a] [c=24][c=1]MOBArk[/c][/c]}-~..~ [c=0][a=21][/a][/c]}


::


,,~ [a=21]ܪ[/a]}
[c=#8F8F8F] [/c] [c=#FF0080]=[/c][c=9])[/c]


:


[c=9]~[/c][c=#FF0080]([/c] [c=9][/c]  2018 new_1427198077_290.p[a=15][c=38][/c][/a][c=#8000FF][/c] [a=#FF0080][/a]}~

[c=#FF0080]\[/c] [c=15]~[/c]


:


  2018 new_1427198077_290.p[c=15]~[/c]
[c=#C0C0C0]{[/c] [a=#FF0080][/a]  2018 new_1427198077_290.p[c=#C0C0C0]~[/c][c=9]?[/c][c=9]i![/c][c=7] [/c]  2018 new_1427198077_290.p[c=4]?[/c][a=9]?[/a][c=4]=>[/c][a=7]? [/a] [c=9],[/c] [a=8] ?[/a](W)[a=15]{[/a] [c=#408080][/c]:

#$53 .. (ܕ$4ʕ$53) .. ($4 $53) .. $4 $53 !!


:

$35[ $12$35] $1.. $3 $1.. $35[ $4 $35] $35[ $12 $35] $1.. $3 $1.. $35[ $4 $35]


:

[c=48]|| [c=57] [/c] [c=57] [/c] ||[/c]


:


[c=14]:*`*:?? [c=46] [/c] ??:*`*:[/c]

:

[c=57]? / / / ? / / / / / ?[/c]


:

[c=1]<[c=47]^_^[/c]> [c=47] [/c] <[c=47]^_^[/c]> [/c]
:

[c=14]! [c=46] [/c] ;; [c=57][/c] ![/c]


:

#$1 $25 $1..$25 $1 / ..!$25 ߕ$1


:

[c=10] [c=48][/c] .. [c=30][/c] [c=30][/c] [c=30] [/c][/c]


:

[c=46]~*(* [c=14] / / / / / / [/c]*)*~ [/c]


:

[c=57]][ [c=10]..[/c] [c=10]^_^ [/c] [c=10] ..[/c]][[/c]

2018

:


[c=27]..{[/c][c=4] [/c]


:


[c=4] [c=27][/c][/c][c=27]..**[/c]


/:


[c=1]{[a=38] [/a=36] **[/c]


:


[c=38] ..![/c=36]


/


:


[c=12] [c=28][/c=46] [c=46][/c=28][/c]


:


[c=12] [c=28][/c=46] [c=46][/c=28][/c]


/

[c=1][a=4][/a] ๑ ๑ [a=4][/a] [/c] [c=4][/c]

[a=4][c=1][a=4][a=4][/a][/a][/a] [c=4]`[/c]([c=4][/c] [a=4] [/a])[c=4]`[/c][/c]
:

[c=61][/c] [c=51][/c][c=61] ..![/c]

[c=61][/c] [c=51][/c] [c=61][/c][c=51] ..**~[/c]


/

[c=63]●[/c][c=29]●[/c][c=63][/c] [c=29][/c] [c=63][/c][c=29]●[/c][c=63]●[/c]

[c=29][/c][c=63] [/c] [c=29][/c] [c=29][c=63][/c][/c](F)[c=63]..**~[/c]


/

[c=#FF0080][a=15][/a][/c][c=15][a=#FF0080][/a][/c] [c=15] [/c]
[c=#FF0080][/c]


2018
# $25 $50ܷ$25/ $50 $25!!$54[$36 $54 $36 $54 $36 $54޷$36 $54 ] 0


$4 ( $(000,128,000) $4) ,, ( $(000,128,000) $4)


$23l$16|$1|$50l $23@ ? ?@ $50l$16|$1|$50l $0


@$50 $3 $50 $3$50 ..!!


$4..$51 $4 $51 $4 $51 $4 $51 Ϸ$4..$30 $31 $30 $31 $30


  2018 new_1428742462_322.g


@$50 $3 $50 $3$50 ..!

[a=3][c=0]K.S.A[/c][/a]

[a=16] [/a][a=3] [/a][a=16] [/a] [c=15]S[/c][c=3]audi[/c] [c=15]A[/c][c=3]rabian [/c]

[c=0][a=58]I LOVE U MY KINGDOM [/a][/c]

[a=#005128] [/a=0]

[c=3]|[/c][c=16]|[/c] [c=0][a=3] [/a][/c] [c=3]..[/c] [c=0][a=3] [/a][/c][a=16][c=0]!![/c][/a] [c=16]|[/c][c=3]|[/c]

[a=0][c=3] [c=3][/a] [c=0][a=3]KSA[/a][/c][a=0] [/c] [/c][/a]


[c=3] .. ![/c=0]

#$32||$14 ӷ$32ڷ$14ܷ$32 ||

.

.

.

[c=3][/c] [c=3][/c] [c=16] [/c] [c=3][/c] [c=16][/c]

[a=15][c=3]]|[ !!]|[[/c][/a]

[c=15][a=#006600].. { !! !! } ..[/a=0][/c]

[c=4] 3 } [/c] [a=3][c=16]K.s.a[/c][/a]

$4 ( $(000,128,000) $4) ,, ( $(000,128,000) $4)

$23l$16|$1|$50l $23@ ? ?@ $50l$16|$1|$50l $~


hp]e j,fd;hj p.dkm < h[lg hgj,fd;hj tvhr []d]m ]l,u 2018 2018(Tags)
2018, , , , , , , ,


: 1 ( 0 1)
 10:02 PM

- - - -

 

Powered by vBulletin Version 3.8.7

( ) SEO by vBSEO